Điều khoản và quy định

Bằng việc mua hàng trên website, đăng ký thành viên, người dùng đồng ý với các điều khoản sử dụng và các quy định mà SanPhamReDep.COM đưa ra. SanPhamReDep.COM có quyền đưa ra các thay đổi trong điều khoản sử dụng, các quy định mà không cần báo trước cho người dùng. Sau bất cứ thay đổi nào về điều khoản sử dụng và quy định mà người dùng vẫn tiếp tục sử dụng website SanPhamReDep.COM, coi như người dùng đồng ý hoàn toàn với các thay đổi đó.

Khi sử dụng website SanPhamReDep.COM và các dịch vụ mà nó cung cấp, người dùng có trách nhiệm tự bảo quản mật khẩu và các thông tin cá nhân của mình. SanPhamReDep.COM sẽ luôn cố gắng để website và dịch vụ của mình luôn luôn hoạt động 24 giờ một ngày nhưng sẽ có những trường hợp website cần được bảo trì, nâng cấp hay gặp sự cố ngoài ý muốn. Với những trường hợp đó, SanPhamReDep.COM sẽ không chịu trách nhiệm khi người dùng không thể truy cập website.

SanPhamReDep.COM có toàn quyền thay đổi các điều khiển sử dụng hay các quy định, thể lệ liên quan tới từng mặt hàng cụ thể trên website. Thay đổi đó có thể bao gồm cả nội dung mặt hàng.

Để đăng ký mua sản phẩm, người dùng phải là công dân Việt Nam và đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Người dùng có trách nhiệm bảo vệ số điện thoại, địa chỉ email hay các hình thức liên lạc khác mà SanPhamReDep.COM yêu cầu để nhận được các thông báo từ SanPhamReDep.COM.