the gioi do

096.666.1485

093.333.1585

                

bannersub

Hỗ trợ trực tuyến

 

2222222222222222222222222

khac-phuc-cac-loi-tren-ung-dung-Zalo
096.666.1485
viber
093.333.1585
 

Gậy Như ý (vương trượng Như ý) là vật mà quan lại thời phong kiến thường dùng đại diện cho quyền lực và địa vị của mình trong triều đình.

Một nguồn gốc khác của gậy Như ý là từ Phật giáo, đây được cho là pháp khí của nhà Phật, được Phật giáo truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Trong số các vị Quan Âm bên có một vị là Như Ý Quan Âm, tay người cầm ngọc như ý và luân bảo, đáp ứng mọi cầu nguyện của chúng sinh.

Gậy Như ý là có hình dáng cong có một đầu lớn, một đầu nhỏ, phần đầu chủ yếu có hình đám mây, được làm bằng vàng, ngọc trắng, đá quý..

GẬY NHƯ Ý

Nhà sản xuất:
Chọn nhà sản xuất
Results 1 - 8 of 8
gay-nhu-y-bang-da-mau-luu-ly Đánh giá của người sử dụng:

Gậy Như Ý Bằng Đá Màu Lưu Ly

Gậy Như Ý, Pháp Khí Quan Trọng Để Khẳng Đinh và Củng Cố Địa Vị

gậy như ý bằng đá màu lưu ly

Giới Thiệu Gậy Như Ý Bằng Đá Màu Lưu Ly:

Gậy Như ý (vương trượng Như ý) là vật mà quan lại thời phong kiến thường dùng đại diện cho quyền lực và địa vị của mình trong triều đình

Một nguồn gốc khác của gậy Như ý là từ Phật giáo, đây được cho là pháp khí của nhà Phật, được Phật giáo truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Trong số các vị Quan Âm bên có một vị là Như Ý Quan Âm, tay người cầm ngọc như ý và luân bảo, đáp ứng mọi cầu nguyện của chúng sinh.

Gậy Như ý là có hình dáng cong có một đầu lớn, một đầu nhỏ, phần đầu chủ yếu có hình đám mây, được làm bằng vàng, ngọc trắng, đá quý..

0 đ
1.950.000 đ
Giá chưa thuế: 1.950.000 đ
gay-nhu-y-da-luu-ly Đánh giá của người sử dụng:

Gậy Như Ý Đá Lưu Ly

Gậy Như Ý, Pháp Khí Quan Trọng Để Khẳng Định và Củng Cố Địa Vị

 

gậy như ý đá lưu ly

 

Giới Thiệu Gậy Như Ý Bằng Đá Lưu Ly

 

Gậy Như ý (vương trượng Như ý) là vật mà quan lại thời phong kiến thường dùng đại diện cho quyền lực và địa vị của mình trong triều đình

 

0 đ
1.950.000 đ
Giá chưa thuế: 1.950.000 đ
gay-nhu-y-da-vang-kich-thuoc-lon Đánh giá của người sử dụng:

Gậy Như Ý Đá Vàng Kích Thước Lớn

Gậy Như Ý, Pháp Khí Quan Trọng Để Khẳng Đinh và Củng Cố Địa Vị

Gậy như ý đá vàng

Giới Thiệu Gậy Như Ý Bằng Đá Vàng Kích Thước Lớn:

Gậy Như ý (vương trượng Như ý) là vật mà quan lại thời phong kiến thường dùng đại diện cho quyền lực và địa vị của mình trong triều đình

Một nguồn gốc khác của gậy Như ý là từ Phật giáo, đây được cho là pháp khí của nhà Phật, được Phật giáo truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Trong số các vị Quan Âm bên có một vị là Như Ý Quan Âm, tay người cầm ngọc như ý và luân bảo, đáp ứng mọi cầu nguyện của chúng sinh.

Gậy Như ý là có hình dáng cong có một đầu lớn, một đầu nhỏ, phần đầu chủ yếu có hình đám mây, được làm bằng vàng, ngọc trắng, đá quý..

0 đ
1.750.000 đ
Giá chưa thuế: 1.750.000 đ
gay-nhu-y-da-vang-kich-thuoc-trung Đánh giá của người sử dụng:

Gậy Như Ý Đá Vàng Kích Thước Trung

Gậy Như Ý, Pháp Khí Quan Trọng Để Khẳng Đinh và Củng Cố Địa Vị

gậy như ý đá vàng kích thước trung

Giới Thiệu Gậy Như Ý Bằng Đá Vàng Kích Thước Trung

Gậy Như ý (vương trượng Như ý) là vật mà quan lại thời phong kiến thường dùng đại diện cho quyền lực và địa vị của mình trong triều đình

Một nguồn gốc khác của gậy Như ý là từ Phật giáo, đây được cho là pháp khí của nhà Phật, được Phật giáo truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Trong số các vị Quan Âm bên có một vị là Như Ý Quan Âm, tay người cầm ngọc như ý và luân bảo, đáp ứng mọi cầu nguyện của chúng sinh.

Gậy Như ý là có hình dáng cong có một đầu lớn, một đầu nhỏ, phần đầu chủ yếu có hình đám mây, được làm bằng vàng, ngọc trắng, đá quý..

 

0 đ
1.350.000 đ
Giá chưa thuế: 1.350.000 đ
gay-nhu-y-da-vang-kich-thuoc-dai Đánh giá của người sử dụng:

Gậy Như Ý Đá Vàng Kích Thước Đại

Gậy Như Ý, Pháp Khí Quan Trọng Để Khẳng Đinh và Củng Cố Địa Vị

gậy như ý đá vàng kích thước trung 01

Giới Thiệu Gậy Như Ý Bằng Đá Vàng Kích Thước Đại

Gậy Như ý (vương trượng Như ý) là vật mà quan lại thời phong kiến thường dùng đại diện cho quyền lực và địa vị của mình trong triều đình

Một nguồn gốc khác của gậy Như ý là từ Phật giáo, đây được cho là pháp khí của nhà Phật, được Phật giáo truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Trong số các vị Quan Âm bên có một vị là Như Ý Quan Âm, tay người cầm ngọc như ý và luân bảo, đáp ứng mọi cầu nguyện của chúng sinh.

Gậy Như ý là có hình dáng cong có một đầu lớn, một đầu nhỏ, phần đầu chủ yếu có hình đám mây, được làm bằng vàng, ngọc trắng, đá quý..

0 đ
3.240.000 đ
Giá chưa thuế: 3.240.000 đ
gay-nhu-y-da-xanh-kich-thuoc-lon Đánh giá của người sử dụng:

Gậy Như Ý Đá Xanh Kích Thước Lớn

Gậy Như Ý Đá Xanh Kích Thích Lớn

Gậy như ý bằng đá xanh kích thước lớn

Giới Thiệu Gậy Như Ý Bằng Đá Xanh Kích Thước Lớn:

Gậy Như ý (vương trượng Như ý) là vật mà quan lại thời phong kiến thường dùng đại diện cho quyền lực và địa vị của mình trong triều đình

0 đ
3.240.000 đ
Giá chưa thuế: 3.240.000 đ
gay-nhu-y-da-xanh-kich-thuoc-nho Đánh giá của người sử dụng:

Gậy Như Ý Đá Xanh Kích Thước Nhỏ

Gậy Như Ý, Pháp Khí Quan Trọng Để Khẳng Đinh và Củng Cố Địa Vị

 

gậy như đá xanh ý kích thước trung 01

 

Giới Thiệu Gậy Như Ý Bằng Đá Xanh Kích Thước Nhỏ:

 

Gậy Như ý (vương trượng Như ý) là vật mà quan lại thời phong kiến thường dùng đại diện cho quyền lực và địa vị của mình trong triều đình

 

Một nguồn gốc khác của gậy Như ý là từ Phật giáo, đây được cho là pháp khí của nhà Phật, được Phật giáo truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Trong số các vị Quan Âm bên có một vị là Như Ý Quan Âm, tay người cầm ngọc như ý và luân bảo, đáp ứng mọi cầu nguyện của chúng sinh.

 

Gậy Như ý là có hình dáng cong có một đầu lớn, một đầu nhỏ, phần đầu chủ yếu có hình đám mây, được làm bằng vàng, ngọc trắng, đá quý..

 

0 đ
1.350.000 đ
Giá chưa thuế: 1.350.000 đ
gay-nhu-y-da-xanh-kich-thuoc-trung Đánh giá của người sử dụng:

Gậy Như Ý Đá Xanh Kích Thước Trung

Gậy Như Ý, Pháp Khí Quan Trọng Để Khẳng Đinh và Củng Cố Địa Vị

Gậy như ý bằng đá xanh

Giới Thiệu Gậy Như Ý Bằng Đá Xanh Kích Thước Trung:

Gậy Như ý (vương trượng Như ý) là vật mà quan lại thời phong kiến thường dùng đại diện cho quyền lực và địa vị của mình trong triều đình

Một nguồn gốc khác của gậy Như ý là từ Phật giáo, đây được cho là pháp khí của nhà Phật, được Phật giáo truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Trong số các vị Quan Âm bên có một vị là Như Ý Quan Âm, tay người cầm ngọc như ý và luân bảo, đáp ứng mọi cầu nguyện của chúng sinh.

Gậy Như ý là có hình dáng cong có một đầu lớn, một đầu nhỏ, phần đầu chủ yếu có hình đám mây, được làm bằng vàng, ngọc trắng, đá quý..

0 đ
2.250.000 đ
Giá chưa thuế: 2.250.000 đ
VI TINHbannerqcbannerqcbannerqc

MỌI THỨ TRONG TẦM TAY

Hotline: 096.666.1485 - 093.333.1585

Địa chỉ: 99 Lê Thánh Tôn, Quận 1, HCM - Email: thegioido1585@gmail.com